مهندس حسین بینشیان

Hossein Bineshianمهندس حسین بینشیان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی صنایع و مدیر عامل شرکت ریخته گر آهنگر فن ، معاونت تولید شرکت مگاموتور سایپا
rafco psdk fdkadhk حسین بینشیان Hossein Bineshian تصاویر مهندس بینشیان عکس